Velkommen til Ko-Aks AS

Ko-Aks er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen. Vi skal være en motor for innovasjon, nyskapning og vekst. 

Økt verdiskapning og flere spennende arbeidsplasser er våre hovedmål, og dette bidrar vi til gjennom å arbeide med utvikling av både nystartede og etablerte bedrifter. Ko-Aks er en nettverksbasert aktør og vi bruker det meste av våre ressurser på nå gjøre andre gode gjennom samarbeid og kobling av kunnskap, kompetanse og andre kritiske ressurser.

Vi drifter inkubatorer både på Raufoss og Gjøvik der innovative, ambisiøse gründere og nyetablerte bedrifter kan utvikle seg i et kreativt miljø. En inkubator er en ”fødestue” eller rugekasse om man vil, der selskapene får tilført kompetanse, nettverk og infrastruktur i den kritiske tidlig-fasen.

Ko-Aks har inngått et nært samarbeid med den industrien klyngen NCE Raufoss - det nasjonale ekspertsenteret for vareproduserende industri - og investeringsselskapet Komm-In AS. 

Våre viktigste finansiører er SIVA, Oppland Fylkeskommune og NCE Raufoss.