Inkubator

Ko-Aks har to inkubatoravdelinger der gründere kan utvikle teknologi og selskap. Vi har lokaler på Mustad Næringspark i Gjøvik, og på SINTEF i Raufoss Industripark. Selskapet tilbyr både lokaler og inkubasjonstjenester på disse stedene. Vi ønsker å bidra til at teknologiintensive selskaper får gode vekstforhold i regionen.

Krav til prosjekter og selskaper vi ønsker å jobbe med:

  • Innovasjonshøyde
  • Internasjonalt potensial
  • Kunnskap i gründer og/eller team
  • Tilgjengelige tidsressurser

Ko-Aks er tilknyttet forskning og teknologiutviklingen på Høyskolen i Gjøvik og i Raufoss Industripark, og jobber av den grunn med Helseteknologi, Lettmetaller, Miljøteknologi og Energieffektivisering Kompositter, Automasjon, IKT og Informasjonssikkerhet. Teknologier og ideer innenfor disse kategoriene er av særlig interesse.

Normalt sett vil vi se følgende utvikling av ideer vi jobber med:

Preinkubasjon > Inkubasjon > Vekst