Om oss

Fra 2000 til 2012 het selskapet Gjøvik Kunnskapspark AS, men etter en omstrukturering har vi valgt å bytte navn, for å ta fatt på en ny offensiv periode. Økt kommersielt fokus på våre sterkeste fagmiljøer er et av hovedmålene våre i den kommende perioden.

Vi har tre hovedfokusområder:

 1. Utvikling av innovative og kompetansebaserte vekstbedrifter i regionen. Dette skjer primært gjennom inkubatordriften, der nystartede selskaper kan få hjelp og støtte hvis de oppfyller visse krav til markedspotensiale, innovasjonshøyde og gjennomføringsevne.
 2. Utføre prosjektet ”Ny Virksomhet” for NCE Raufoss. Det industrielle ekspertsenteret i og rundt Raufoss har satt ut sin aktivitet på dette området til Ko-Aks for å sikre økt koordinering av ressurser i regionen og økt kommersielt fokus inn mot forskningsmiljøene.
 3. Være management for Komm-In AS. Dette selskapet ble etablert som et investeringsfond av NCE Raufoss for å bidra til økt risikofinansiering av de mest lovende vekstbedriftene i regionen.

I tillegg er vi involvert i flere samarbeids- og nettverksprosjekter av ulik art. Det arbeides med å utvikle en fjerde hovedaktivitet innen kommersialisering av forskning fra våre sterke kompetansemiljøer.

Samarbeidet med NCE Raufoss har som mål å koble inkubatordriften tettere opp til industrimiljøet og samtidig bidra til industrielle flere-spinoffs og en spredning av den verdensledende kompetansen som besittes. Investeringsselskapet Komm-In skal bidra til å løfte enkeltselskaper et hakk videre ved å tilføre risikokapital i den kritiske kommersialiseringsfasen.

Per i dag har selskapet to ansatte og en arbeidende styreleder, som holder til i Mustad Næringspark, rett ved Høgskolen i Gjøvik og i Raufoss Industripark sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing.

Det er et nært og godt samarbeid mellom nyskapningsaktørene i Innlandet, ikke minst på inkubatorsiden. Inkubatorene i Innlandet samarbeider nært, gjennom Lillehammer Kunnskapspark, Hedmark Kunnskapspark og Ko-Aks.

Vi skal fokusere på selskaper og konsepter med:

 • Stort (internasjonalt) markedspotensial
 • Teknologi- og kompetanseinnhold
 • En robust forretningsplan
 • De nødvendige personressurser
 • Innovasjonshøyde
 • Tilhold i regionen

 

Les mer om inkubatordriften og tilbudet her.

De største eierne i selskapet:

 • SIVA SF
 • Vestre Toten Kommune
 • Nammo Raufoss AS
 • SINTEF Raufoss Manufacturing AS
 • Topro AS
 • Raufoss Næringspark ANS
 • Totens Sparebank

Styret:

 • Kari Broberg, arbeidende styreleder
 • Christopher Braathen
 • Leif Waarum
 • Ole Homb
 • Per-Anders Folladal